juuli 30, 2009

Kogu maailma aeg

Kui uksele tasakesi koputati, heitis Robert Ashton masinlikult kärme pilgu üle toa. Selle tuim viisipäralisus rahuldas teda ja pidanuks usaldust tekitama igas külastajas. Ashtonil ei olnud küll vähimatki põhjust politseid oodata, kuid polnud mõtet jätta midagi juhuse hooleks.

"Sisse," ütles ta, vaikides hetke vaid selleks, et haarata kõrvalt riiulilt kätte Platoni "Dialoogid". Võib-olla oli see žest pisut liialt suurustlev, kuid see mõjus klientidele alati muljetjätvalt.

Uks avanes aeglaselt. Esmalt jätkas Ashton süvenenult lugemist, vaevumata pilku tõstma. Tema süda hakkas õige pisut kiiremini lööma ja rinnus tõmbus õrnalt ja koguni ergutavalt kokku. Loomulikult ei saanud see olla mõni võmm, teda oleks enne hoiatatud. Ometi oli iga ettevaatamatu külastaja tavatu ja seega potentsiaalselt hädaohtlik.

Ashton pani raamatu käest, vaatas ukse poole ja sõnas ükskõiksel häälel: "Kuidas saan teile kasulik olla?" Ta ei tõusnud püsti. Taolised viisakused kuulusid minevikku, millega ta oli ammu lõpparve teinud. Pealegi oli tulija naine. Ringkondades, kus Ashton nüüd liikus, olid naised harjunud saama kalliskive ja riideid ja raha - kuid mitte kunagi lugupidamist.

Ometi oli seekordses külastajas midagi sellist, mis sundis Ashtonit aeglaselt püsti tõusma. Asi polnud mitte ainult selles, et naine oli ilus, kuid temas oli püstipäist ja sundimatut autoriteetsust, mis asetas ta hoopis teise maailma kui nood toretsevad lehtsabad, kellega Ashton oma igapäevases äritegevuses kokku puutus. Nende rahulike vaagivate silmade taga oli aju ja sihtmärk - aju, mis oli tema omaga võrdne, kahtlustas Ashton.

Ta ei teadnud, kui rängalt ta oma külastajat alahindas.

"Mr. Ashton," alustas naine, "ärgem raisakem aega. Ma tean, kes te olete ja mul on teile pakkuda üks töö. Siin on minu volikiri."

Ta avas suure stiilse käekoti ja võttis välja paksu rahapaki.

"Võtke seda kui näidist," ütles ta.

Ashton püüdis lennult rahapaki, mille naine hooletult talle viskas. See oli suurim rahasumma, mida ta oli eales käes hoidnud - vähemalt sada viielist, kõik uued ja järgnevate seerianumbritega. Ta tundis neid oma sõrmede all. Kui need polnud ehtsad, olid need nii head, et sellel polnud mingit praktilist tähtsust.

Ta libistas pöidla piki pataka serva edasi-tagasi just nagu pakist margitud kaarti otsides ja sõnas mõtlikult: "Mind huvitaks teada, kust te need saite. Kui need pole võltsitud, on see tuline kraam ja tahab mõnda aega jahtumist."

"Need on ehtsad. Veidi aega tagasi olid need Inglise Pangas. Aga kui teil nendega midagi teha pole, siis visake need tulle. Ma andsin need teile üksnes näitamiseks, et ma mõtlen asja tõsiselt."

"Jätkake." Ashton osutas ainsale toolile toas ja sättis end laua servale.

Naine võttis mahukast käekotist kimbu pabereid ja ulatas need Ashtonile.

"Ma olen valmis maksma teile mistahes soovitud summa kui te hangite need esemed ja toote need mulle ajal ja kohas milles me kokku lepime. Mis veelgi olulisem - ma garanteerin, et te saate vargused toime panna ilma vähimagi ohuta teie isikule."

Ashton heitis pilgu nimekirjale ja ohkas. Naine oli hull. Ometi tasus teda edasi kuulata. Juba nähtud rahale võis veelgi lisa tulla.

"Nagu ma näen," ütles ta leebelt, on kõik need esemed Briti Muuseumis ja enamus neist on sõna otseses mõttes hindamatud. Ma tahan sellega öelda, et te ei saa neid osta ega müüa."

"Ma ei soovi neid müüa. Ma olen kollektsionäär."

"Paistab nii. Kui palju te oleksite nõus nende varade omandamise eest maksma?"

"Öelge oma arv."

Järgnes hetk vaikust. Ashton kaalus mõttes võimalusi. Ta suhtus oma töösse teatud professionaalse uhkusega, kuid oli asju, mida ei andnud teostada mistahes rahasumma eest. Ometi olnuks huvitav teada saada, kui kõrgeks pakkumine läheb.

Ta heitis veel kord pilgu nimekirjale.

"Ma arvan, et ümmargune miljon oleks selle kraami eest täiesti mõistlik summa," sõnas ta irooniliselt.

"Ma kardan, et te ei võta mind eriti tõsiselt. Teie sidemete juures saate te need usutavasti rahaks teha."

Sähvatas valgus ja miski lendas sätendades läbi õhu. Ashton püüdis kaelakee enne mahakukkumist kinni ja ei suutnud enda kiuste jahmatusohet alla suruda. Tema sõrmede vahel küütles terve varandus. Keskne teemant oli suurim, mida ta oli eales näinud - kindlasti oli see üks maailma kuulsamatest kalliskividest.

Külastaja näis olevat täiesti ükskõikne, kui Ashton kaelakee taskusse libistas. Ta oli rängalt rabatud; ta mõistis, et naine ei teinud teatrit. Selle muinasjutulisel vääriskivil polnud tema jaoks rohkem väärtust kui suhkrutükil. See oli ettekujuteldamatu hullumeelsus.

"Eeldades, et te hangite selle summa," ütles Ashton, "kuidas on teie arvates füüsiliselt võimalik teha seda, mida te soovite? Võiks ehk varastada ühe eseme sellest nimekirjast, kuid paari tunni pärast on muuseum politseinikke paksult täis.“

Kuna tal oli varandus juba taskus, võis ta endale otsekohesust lubada. Lisaks pakkus talle huvi oma fantastilisest külastajast rohkem teada saada.

Naine naeratas võrdlemisi nukralt nagu vähearenenud lapsele kaasa tundes.

"Kui ma näitan teile mooduse," sõnas ta tasa, "kas te teete siis seda?"

"Jah - miljoni eest."

"Kas te ei tähelda midagi kummalist alates sellest hetkest, kui ma sisse tulin? Kas ei ole mitte – väga vaikne?"

Ashton kuulatas. Jumala eest, naisel oli õigus! See tuba polnud kunagi täiesti vaikne, isegi mitte öösel. Üle katuseharjade oli puhunud tuul, kus oli see nüüd? Kauge liiklus-müra oli vaikinud; viie minuti eest oli ta kirunud tänava lõpus vagunidepoos puhverdavaid vedureid. Mis oli nendega juhtunud?

"Minge akna juurde."

Ashton kuuletus käsule ja tõmbas sõrmedega, mis kogu tahtepingutusest hoolimata kergelt värisesid, määrdunud pitskardina kõrvale. Siis ta rahunes. Tänav oli täiesti tühi nagu tihti keskhommikuti samal ajal. Liiklus oli lakanud ja helidel puudus seega allikas. Seejärel heitis ta pilgu piki räpaste majade rodu vagunidepoo suunas.

Külastaja naeratas, kui Ashton rabatult kangestus.

"Öelge mulle, mida te näete, mr. Ashton?"

Kõnetatu pöördus aeglaselt ringi, nägu kaame ja kõrisõlm tõmblemas.

"Kes te olete?" hingeldas ta. "Kas nõid?"

"Ärge olge narr. Asjal on lihtne seletus. Mitte maailm pole muutunud, vaid teie."

Ashton põrnitses uuesti võimatut vedurit, mille kohal oli liikumatuks tardunud aurujuga otsekui olnuks see puuvillast tehtud. Ta märkas nüüd, et pilved olid samuti liikumatud; need oleksid pidanud üle taeva sõudma. Ja tema ümber valitses kiirfoto ebaloomulik tardumus, välgusähvatuses vilksatanud stseeni erk ebareaalsus.

"Te olete piisavalt intelligentne, et mõista, mis toimub, isegi kui te ei taipa, mismoodi see käib. Teie ajaskaalat on muudetud minut välismaailmas kestaks siin toas aasta."

Naine avas uuesti käekoti ja tõi sedapuhku nähtavale eseme, mis osutus mingist hõbedasest metallist käevõruks, millesse oli vormitud rida skaalasid ja lüliteid.

"Te võite seda nimetada personaalgeneraatoriks," ütles ta "Sellega randme ümber olete te võitmatu. Te võite takistamatult minna ja tulla - te võite varastada kõik, mis on selles nimekirjas ja tuua need mulle, enne kui ükski muuseumivalvur silmagi pilgutada jõuab. Kui te töö lõpetate, võite te minna mitu miili eemale, enne kui te lüliti abil välja hajutate ja taas normaalsesse maailma astute.

Kuulake nüüd tähelepanelikult ja tehke täpselt nii, nagu ma ütlen. Välja raadius on umbes seitse jalga, seega peate te kõigist vähemalt nii kaugele hoidma. Teiseks ei tohi te lülitile vajutada enne, kui te pole oma tööga lõpuni jõudnud ja ma olen teile tasunud. See on kõige tähtsam.

Niisiis, minu plaan on järgmine..."

Ükski kurjategija ajaloos pole vallanud taolist võimu. See oli joovastav - ja ometi mõtles Ashton huviga, kas ta sellega kunagi harjub. Ta ei murdnud seletuste üle enam pead, vähemalt mitte senikaua, kuni töö saab tehtud ja ta on oma tasu saanud. Siis lahkub ta võib-olla Inglismaalt ja naudib ärateenitud erupõlve.

Külaline oli lahkunud temast paar minutit varem, ent kui Ashton tänavale astus, valitses seal täpselt endine pilt. Kuigi ta oli selleks ette valmistatud, mõjus see ikkagi juhmistavalt. Ashton tundis tahtmist kiirustada, justnagu ei saaks selline seisund kaua kesta ja ta peaks tööga ühele poole jõudma, enne kui seadeldis üles ütleb. Kuid talle oli kinnitatud, et see oli võimatu.

High Streetil aeglustas ta sammu, et silmitseda paigaletardunud liiklust, halvatud jalakäijaid. Ta oli ettevaatlik, nagu teda oli hoiatatud, ega liginenud kellelegi niivõrd, et too tema välja sisse oleks sattunud. Kui naljakad nägid inimesed välja, kui neid niimoodi vaadata - röövitud paljaks graatsiast, mida annab liikumine, suud rumalates grimassides poolammuli.

Abilise otsimine käis Ashtoni harjumuste vastu, kuid töö oli osalt liiga suur et ise sellega toime tulla Pealegi võis ta nüüd heldelt maksta ja selle peale vilistada. Ashton mõistis, et kõige raskem oli leida keegi, kes oleks piisavalt intelligentne, et mitte ära kohkuda - või nii rumal, et võtaks kõike loomulikult. Ta otsustas proovida esimest võimalust.

Tony Marchetti kontor asus kõrvaltänaval, politseijaoskonnale nii lähedal, et tekkis kahtlus, kas suitsukattega liiale pole mindud. Sissekäigu eest mööda kõndides märkas Ashton laua taga istuvat valveseersanti ja sai jagu kiusatusest sisse astuda, et äri kõrval pisut lusti saada. Kuid sedasorti asjad võisid hilisemaks jääda.

Tony uks avanes otse tema nina all. See oli niivõrd loomulik kokkusattumus maailmas, kus miski polnud normaalne, et võttis hetke aega, enne kui selle tähendus Ashtonini jõudis. Kas tema generaator oli rikki läinud? Ta heitis kiirpilgu tänavale ja rahunes, nähes enda taga tardunud elavat pilti.

"Kas see pole mitte Bob Ashton!" kõlas tuttav hääl. "Kujuta ette, sina nii vara hommikul siin. Sa kannad kummalist käe-võru. Ma mõtlesin, et minu oma on ainuke."

"Ahoi, Aram," vastas Ashton. "Tundub, et teoksil on mõndagi, millest me kumbki midagi ei tea. Oled sa Tony juba endale värvanud või on ta veel vaba?"

"Vabanda. Meil on ees üks väike töö, mis teda mõnda aega kinni peab."

"Nagu ma ei teaks. Rahvusgalerii või Tate'i Muuseum."

Aram Albenkian näperdas oma uhket kitsehabet. "Kes sulle seda rääkis?" küsis ta.

"Mitte keegi. Kuid lõppude lõpuks oled sa kõige sulim kunstikaupmees omal alal ja ma hakkan aimama, mis on teoksil. Kas selle käevõru ja ostunimekirja andis sulle üks pikk väga kena välimusega brünett?"

"Ma ei taipa, miks ma peaksin seda sulle ütlema, kuid vastus on ei. See oli üks mees."

Hetke oli Ashton üllatunud. Siis kehitas ta õlgu. "Oleksin pidanud kohe selle peale tulema, et neid on ilmselt rohkem kui üks. Tahaksin teada, kes kõige selle taga on."

"On sul selle kohta mingi teooria?" küsis Albenkian valvsalt.

Ashton otsustas, et teise reaktsiooni nägemine vääris mõningast informatsioonikaotust. "On ilmne, et raha ei paku neile huvi - neil on kõik, mida nad tahavad, ja võivad selle seadeldise abil lisa hankida. Naine, kes minu juures käis, ütles, et ta on kollektsionäär. Ma pidasin seda naljaks, kuid ma mõistan nüüd et ta mõtles seda tõsiselt."

"Miks meid üldse mängu võeti? Mis takistab neil kogu tööd ise ära tegemast?" küsis Albenkian.

"Võimalik, et nad kardavad. Või ehk vajavad nad meie -khm - spetsialistiteadmisi. Mõned esemed minu nimekirjas on üsnagi raskelt ligipääsetavad. Minu teooria järgi on nad mõne hullu miljonäri agendid." See teooria ei pidanud vett ja Ashton teadis seda. Kuid ta tahtis näha, milliseid lekkekohti Albenkian kinni toppida üritab.

"Kulla Ashton," sõnas too kärsitult rannet kergitades. "Kuidas sa seda väikest asja seletad? Ma ei jaga teadusest midagi, kuid isegi mina võin öelda, et selleni ei küüni ka meie tehnoloogia kõige meeletumad unistused. Siit saab teha ainult ühe järelduse."

"Lase edasi."

"Need inimesed on kusagilt mujalt. Meie maailm röövitakse aaretest süstemaatiliselt paljaks. Oled lugenud kogu seda pahna rakettidest ja kosmoselaevadest? Noh, keegi on meis ettejõudnud."

Ashton ei naernud. Teooria polnud faktidest sugugi fantastilisem.

"Olgu nad, kes tahes," sõnas ta, "kuid nad teavad hästi mida nad tahavad. Huvitav, mitu rühma neil on? Võib-olla luuratakse praegusel hetkel ka Louvre's ja Prados ringi Maailm saab šoki, enne kui päev lõpeb."

Nad läksid võrdlemisi sõbralikult lahku, ilma et kumbki oleks teisele ainsatki tõeliselt olulist töösse puutuvat detaili usaldanud. Ühe põgusa hetke mõtles Ashton üritada Tony endale üle lüüa, kuid polnud mingit mõtet Albenkianiga vaenujalale sattuda. Steve Regan pidi asja ära ajama. See tähendas, et Ashtonil tuli umbes miil maha käia, sest mistahes transpordivahend ei tulnud loomulikult kõne allagi. Enne kui buss oleks kohale jõudnud, oleks ta vanadusse surnud. Ashton polnud kindel, mis juhtuks siis, kui ta üritaks välja toimides autot juhtida, ja teda oli hoiatatud, et ta ei teeks mingeid eksperimente.

Ashtonit jahmatas, et isegi selline peaaegu täielik idioot nagu Steve suhtub kiirendajasse nii rahulikult; midagi tuli talle ometi öelda, kuivõrd koomiksiveerud olid ilmselt ta ainus lugemisvara. Paari ülimalt lihtsustatud seletava sõna peale kinnitas Steve randmele tagavaravõru, mille Ashtoni külastaja tema suureks hämmastuseks oli talle kommentaarideta andnud. Seejärel asusid nad pikale jalgsi teekonnale muuseumi suunas.

Ashton - või tema külastaja - oli mõelnud kõige peale. Nad võtsid korraks pargipingil istet, sõid võileibu ja tõmbasid hinge. Kui nad viimaks muuseumini jõudsid, ei tundnud kumbki end harjumatu pingutuse tõttu üldse väsinuna.

Nad astusid koos muuseumi väravate vahelt läbi - suutmata loogikavastaselt hoiduda sosinal kõnelemast - ja laiast kivitrepist üles sissepääsusaali. Ashton teadis teed täpselt. Kui nad aupaklikus kauguses möödusid raidkujutaolistest teenistujatest, näitas ta ekstsentrilise huumoriga oma raamatu-kogupiletit. Ta tabas end mõttelt, et suures saalis viibijad nägid enamjaolt täpselt samasugused välja nagu harilikult, isegi ilma kiirendaja abita.

Nimekirja kantud raamatute kogumine oli lihtne, kuid tüütu töö. Tundus, et need olid valitud nii nende kui kunstitööde ilu kui ka kirjandusliku sisu pärast. Valiku oli teinud keegi, kes tundis oma tööd. Kas nemad olid seda ise teinud, mõtles Ashton huvitatult, või olid nad ära ostnud teisi asjatundjaid nagu tedagi oli ära ostetud? Ta oleks tahtnud teada, kas ta suudab nende salanõu kõiki niite üldse kunagi näha.

Tuli purustada märkimisväärne kogus klaasi, kuid Ashton oli ettevaatlik, et mitte raamatuid vigastada — ka neid, mida ta ei vajanud. Kui ta oli kogunud korraliku kandami jao köiteid, tassis Steve need välja õuele ja kuhjas need sillutisele, kuni nendest kogunes väike püramiid.

See, et raamatud jäid lühikeseks ajavahemikuks väljapoole kiirendaja välja, et omanud tähtsust. Keegi ei oleks jõudnud märgata nende hetkelist olemasolusähvatust normaalses maailmas.

Nad viibisid raamatukogus oma aja järgi kaks tundi ja tegid enne järgmise töö juurde asumist veel ühe söögipausi. Teel peatus Ashton, et õiendada üks eraasi. Kostis klaasiklirin, kui üksildases hiilguses seisev väike laegas oma aarde loovutas; siis oli "Alice'i" käsikiri kindlalt Ashtoni taskusse surutud.

Antiikesemete keskel ei tundnud ta end enam nii koduselt. Igast galeriist tuli võtta paar näidist ja mõnikord oli valiku põhjust raske taibata - talle meenusid taas Albenkiani sõnad -, nagu oleks need kunstiteosed valinud keegi, kes lähtus täiesti võõrapärastest standarditest. Sedapuhku, paar erandit välja arvatud, ei olnud asjatundjad n e i l e ilmselt nõu andnud.

Teist korda ajaloos purunes Portlandi vaasi klaaskate. Ashton mõtles, et viie sekundi pärast kõlavad kogu muuseumis häirekellad ja terves hoones puhkeb möll. Ja viie sekundi pärast võib ta olla siit miilide kaugusel. See oli joovastav mõte ja kärmelt tegutsedes, et leping täita, hakkas ta kahetsema hinda, mida ta oli küsinud. Ent nüüdki polnud veel liiga hilja.

Vaadates, kuidas Steve Mildenhalli Aarde suure hõbekandiku õuele kandis ja muljetavaldavaks kasvanud hunniku kõrvale asetas, tundis Ashton tubli töömehe vaikset rahulolu. "Kogu lugu," ütles ta. "Õhtul minu pool teeme arved klaariks. Las ma võtan sult nüüd selle riistapuu maha."

Nad astusid High Holborni tänavale ja otsisid eraldatud kõrvaltänava, kus läheduses polnud jalakäijaid. Ashton tegi kummalise randmevõru lahti ja astus kaaslase juurest tagasi, vaadates, kuidas too seejuures liikumatuks tardus. Steve oli jälle tabatav, liikudes taas koos kõigi teistega aja voolus. Kuid enne häire puhkemist jõuab ta Londoni rahvahulga sekka kaduda.

Kui ta uuesti muuseumi õuele astus, olid aarded juba kadunud. Selle asemel seisis tema külastaja - kui hulga aja eest? Ta oli endiselt püstipäine ja graatsiline, kuid nägi pisut väsinud välja, mõtles Ashton. Ta astus lähemale, kuni nende väljad ühinesid ja neid ei lahutanud enam läbitungimatu vaikuselõhe. "Loodan, et olete rahul," ütles ta. "Kuidas te saite kogu kraami nii kiiresti ära viidud?"

Naine puudutas võru oma randme ümber ja naeratas nõrgalt. "Meil on peale selle veel palju jõude."

"Miks te siis minu abi vajasite?"

"Tehnilistel põhjustel. Oli tarvis vabastada need esemed mida meil tarvis oli, muu aine juuresolekust. Sel moel saime me koguda ainult seda, mis meil vaja, ja mitte raisata meie piiratud — kuidas ma neid nimetaksin? — transpordivahendeid. Kas ma võiksin nüüd käevõru tagasi saada?"

Ashton ulatas talle aeglaselt võru, mida ta käes hoidis, kuid ei teinud ainsatki liigutust, et enda oma valla päästa! See, mida ta tegi, võis kätkeda ohtu, kuid ta kavatses taganeda niipea, kui see ilmneb.

"Ma olen valmis hinda alla laskma," ütles ta. "Tegelikult loobun ma kogu tasust — selle eest." Ta puudutas oma rannet, kus keerukas metallrihm päikese käes hülgas.

Naine silmitses teda sama läbitungimatul ilmel nagu Gioconda naeratas. (Kas ka see on lisandunud aaretele, mille ma kogusin, mõtles Ashton. Kui palju nad olid Louvre'st võtnud?)

"Ma ei nimetaks seda hinnaalanduseks. Kogu maailma raha eest ei saaks te üht sellist võru."

"Või neid asju, mida ma teile andsin."

"Te olete ahne, mr. Ashton. Te teate, et kiirendajaga oleks kogu maailm teie päralt."

"Ja mis siis? On teil meie planeedi vastu veel mingit huvi peale seda, kui olete võtnud, mis teil vaja?"

Järgnes vaikus. Siis naeratas naine ootamatult. "Niisiis olete te ära arvanud, et ma ei ole pärit teie maailmast."

"Jah. Ja ma tean, et teil on peale minu ka teisi agente. Kas te tulete Marsilt või ei taha te seda mulle öelda?"

"Ma ütlen seda teile meeleldi. Kuid te ei pruugi mulle selle eest tänulik olla."

Ashton silmitses naist ettevaatlikult. Mida ta sellega öelda tahtis? Ise seda märkamata pani ta käe selja taha, et käevõru varjata.

"Ei, ma ei ole Marsilt. Ega üheltki teile tuntud planeedilt. Te ei mõistaks, mida ma endast kujutan. Kuid ma ütlen seda teile siiski. Ma olen Tulevikust."

"Tulevikust! See on naeruväärne!"

"Kas tõesti? Mulle pakuks huvi teda, miks?"

"Kui midagi taolist oleks võimalik, kubiseks meie minevik ajaränduritest. Pealegi sisaldub selles reductio ad absurdum. Minevikku pöördumine võiks muuta olevikku ja tekitada kõikvõimalikke paradokse."

"Need on head põhjendused, ehkki vahest mitte nii originaalsed, kui teie arvate. Kuid need määravad üksnes ajareiside üldise võimalikkuse, mitte aga väga erilisi juhte, millega meil on praegu tegu."

"Mis siin siis iseäralikku on?" küsis Ashton.

"Väga haruldastel juhtudel ja tohutu energiahulga vallandumisel on võimalik tekitada — ainukordsus ajas. Sekundi murdosa vältel, mil see ainukordsus esineb, muutub minevik tulevikule kättesaadavaks, ehkki vaid piiratud kujul. Me saame saata teie juurde oma mõistused, kuid mitte kehad."

"Te tahate öelda," sõnas Ashton, "et te laenate seda keha, mida ma näen?"

"Oh, ma olen selle eest maksnud, nagu ma teilegi maksan. Omanik oli tingimustega nõus. Me oleme neis asjus väga piinlikult täpsed."

Ashton mõtles kiirelt. Kui see vastas tõele, siis andis see talle kindlad eelised.

"See tähendab," jätkas ta, "et teil puudub mateeria üle vahetu kontroll ja te peate tegutsema inimestest toimurite kaudu?"

"Jah. Isegi need käevõrud on siin, meie vaimse kontrolli all tehtud."

Ta seletas liialt paljut liialt valmilt, paljastades kõik oma nõrgad kohad. Ashtoni ajusopis sähvatas hoiatussignaal, kuid ta oli läinud juba liialt kaugele, et taganeda.

"Siis tundub mulle," sõnas ta aeglaselt, "et te ei saa sundida mind seda käevõru tagasi andma."

"See on täiesti tõsi."

"Seda ma tahtsingi teada."

Naine naeratas nüüd talle ja selles naeratuses oli midagi, mis Ashtoni üdini külmaks võttis.

"Me pole kättemaksuhimulised ega vaenulikud, mr. Ashton, sõnas naine vaikselt. "See, mida ma nüüd teen, tuleneb minu õiglustundest. Te tahtsite seda käevõru; te võite selle endale jätta. Nüüd ütlen ma teile, kui kasulik see on."

Hetke tundis Ashton meeletut impulssi kiirendaja tagasi anda. Ilmselt luges naine ta mõtet.

"Ei, on juba hilja. Ma nõuan, et te selle endale jätate. Ja ma võin teid ühes suhtes rahustada. See ei kulu läbi. See teenib teid" — taas too mõistatuslik naeratus — "terve ülejäänud elu."

"Ega teil pole midagi jalutuskäigu vastu, mr. Ashton? Olen oma töö siin lõpetanud ja heidaksin meelsasti teie maailmale viimase pilgu, enne kui ma siit igaveseks lahkun."

Vastust ootamata pöördus ta raudväravate suunas. Ashton järgnes talle uudishimust närituna.

Nad kõndisid vaikides kuni jõudsid keset Tottenham Court Roadi paigaletardunud liiklust. Naine seisis mõne hetke, silmitsedes toimekat ja ometi liikumatut rahvahulka ja ohkas siis.

"Ma ei saa parata, et mul on nendest ja teist kahju. Huvitav oleks teada, kui kaugele te küll jõudnud oleksite."

"Mida te sellega öelda tahate?"

"Alles äsja, mr. Ashton, vihjasite te, et tulevik ei saa minevikku tagasi ulatuda, sest see muudaks ajalugu. Teravmeelne märkus, kuid ma kardan, et kohatu. Vaadake, teie maailmal pole enam ajalugu, mida muuta."

Ta osutas üle tee ja Ashton pöördus kannapealt ringi. Seal polnud midagi peale ajalehepoisi, kes oma lehehunniku kohal kükitas. Üks müürileht kõverdus ebaloomulikult tuules, mis puhus läbi selle liikumatu maailma. Vaevaliselt luges Ashton rohmakalt trükitud sõnu:

TÄNA ON ÜLIPOMMI KATSETUS

Hääl tema kõrvus tundus tulevat kusagilt väga kaugelt.

"Ma ütlesin teile, et isegi sellisel piiratud kujul nõuab aja-ränne tohutu energia vallandumist — palju rohkema, kui üks pomm suudab vabastada, mr. Ashton. Kuid see pomm on üksnes sütikuks..."

Naine osutas kõvale maapinnale nende jalge all. "Kas te teate midagi omaenda planeedist? Tõenäoliselt mitte; teie rass on nii vähe õppinud. Kuid isegi teie teadlased on avastanud, et kahe tuhande miili sügavuses on Maal tihe vedel tuum. See tuum koosneb kokkusurutud ainest ja võib eksisteerida ühes kahest stabiilsest seisundist. Teatud stiimuli mõjul võib see minna üle ühest seisundist teise täpselt nii nagu kiik võib sõrmepuudutusest teisele poole vajuda. Kuid see üleminek mr Ashton, vabastab samapalju energiat nagu kõik maavärinad teie maailma algusest alates. Ookeanid ja kontinendid lendavad taevasse; Paikese umber tekib teine asteroidide vöö.

See kataklüsm saadab kajad läbi aegade ja avab meile murdosa sekundist teie ajas. Selle viivu jooksul üritame me päästa teie maailma aaretest niipalju kui saab. See on kõik, mida me saame teha; isegi kui teie motiivid olid puhtalt isekad ja täielikult ebaausad, olete te osutanud oma rassile teene, mida te ei kavatsenud kunagi teha.

Ja nüüd pean ma pöörduma tagasi meie laevale, mis ootab Maa rusude juures praegusest hetkest ligi sada tuhat aastat hiljem. Te võite käevõru endale jätta."

Eemaldumine oli silmapilkne. Naine tardus korraga paigale ja muutus üheks teiste kujude hulgas vaiksel tänaval. Ashton oli üksi.

Üksi! Ta tõstis hiilgava käevõru silmade juurde, hüpnotiseerituna selle keerulisest töötlusest ja jõududest, mida see endas varjas. Ta oli sõlminud lepingu ja seda tuli täita. Ta võis elada terve oma eluea - ühegi inimese jaoks varemtundmatu eraldatuse hinnaga. Kui ta välja hajutaks, tiksuksid ajaloo viimased sekundid armutult mööda.

Sekundid? Tegelikult oli aega veelgi vähem. Sest ta teadis, et pomm on kindlasti juba plahvatanud.

Ta istus kõnnitee äärele maha ja jäi mõttesse. Paanikaks polnud põhjust, tal tuli asju võtta rahulikult, ilma hüsteeriata Lõppude lõpuks oli tal piisavalt aega.

Kogu maailma aeg.


[Arthur C. Clarke; All the Time in the World; 1952]
[tõlge: inglise keelest Mario Kivistik]
[Hirmu vöönd; 1993]