juuni 01, 2005

The Second Coming

Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all convictions, while the worst
Are full of passionate intensity.


Teine tulemine

Tiireldes, tiireldes suurduvas ringis,
Ei enam pistrik kuule peremeest,
Ei hoia keskpaik asju koos, kõik lammub;
Anarhia on valla ilma peal,
Tuhm verevoog on valla ilma peal
Ja uputab süütuse tseremoonia.
Head kaotanud on meelekindluse,
Kuid halvad on täis tegutsemisiha.

Nüüd mingi ilmutus on saabumas,
On Teine Tulemine saabumas.
Teine Tulemine! Niipea kui öeldud see,
Mu silme ette kerkib võigas kuju
Spiritus Mundi'st: kuskil kõrbeliival
Üks lõvi keha ja inimpeaga olend,
Pilk tühi ja halastamatu kui päike,
End aegamisi liigutab; ta ümber
On ainult varjud heitunud lindudest.
Vaob jälle pimedus, kuid nüüd ma tean:
Kaks tuhat aastat kivist und on tüüdand
Luupainaja, kes magab sõime kõrval;
Mis jõhker elajas, kel tund on saabund,
Nüüd loivab Petlemmasse sündima?

[William Butler Yeats; 1921]
[tõlge: Märt Väljataga; Luulet; 1990]

Need read on kirjutanud 1923 a. Nobeli preemia laureaat. Nagu näha, on temalt sule alt ilmunud ka teisema tooniga tekste - mitte ainult imalat armastusluulet.
Paar selgitavat kommentaari:
  1. Teine tulemine - Kristluses viide Jeesuse naasmisele, kui maailm lõpeb, surnud tõusevad ja saabub viimne kohtupäev. Yeatsile on see ühe ajalooringi lõppemise ja teise tuleku tähistamiseks.
  2. Spiritus Mundi - Universumi vaim või hing, läbi mille kõik üksikud hinged on ühendatud "Suure Mäluga", milles inimrass säilitab oma mälestusi. Üldiselt keskaegne tekst, mis õpetab kristlasi käituma, et õigesti surra.